Edukacja językowa w Polsce obejmuje obowiązkowy egzamin maturalny z języka nowożytnego. Spośród kilku możliwości, maturzyści zdecydowanie najchętniej wybierają angielski. Czy wiesz, z jakimi typami zadań będziesz musiał się zmierzyć podczas matury z angielskiego? Specjalnie dla tych, którzy egzamin dojrzałości mają przed sobą, przygotowaliśmy Poradnik Maturzysty. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czego możesz się spodziewać na części ustnej i pisemnej.

 

Typy zadań maturalnych z języka angielskiego - część pisemna

Zdając angielski na maturze, będziesz chciał udowodnić swoją sprawność językową w czterech różnych aspektach: rozumieniu ze słuchu, czytaniu ze zrozumieniem, znajomości środków gramatyczno-leksykalnych oraz komponowaniu tekstów. W każdym z nich możesz spodziewać się różnych rodzajów ćwiczeń. Na rozwiązanie wszystkich zadań będziesz miał 120 minut na poziomie podstawowym i 150 minut na poziomie rozszerzonym.

 

  • rozumienie ze słuchu

W pierwszej części matury pisemnej będziesz musiał rozwiązać trzy lub cztery zadania. W każdym z nich wysłuchasz dwukrotnie od jednego do pięciu tekstów. Zadania obejmują decydowanie, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wybór jednej poprawnej odpowiedzi spośród czterech podanych oraz dopasowanie podanych zdań do usłyszanych wypowiedzi.

Całkowity czas nagrań to ok 20 min dla podstawy i ok 25 min dla rozszerzenia.

 

  • rozumienie tekstów pisanych

Po uporaniu się z zadaniami ze słuchu czas na czytanie ze zrozumieniem. Zmierzysz się z trzema lub czterema zadaniami, a polecenia mogą dotyczyć dobierania właściwego nagłówka, wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród trzech lub czterech podanych, dopasowania usuniętych zdań do luk w tekście, decydowania, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, lub dopasowania części tekstu do podanych zdań albo pytań. Możesz także musieć dobrać jeden z kilku krótkich tekstów do informacji w zadaniu - np. ofert do osób.

 

  • znajomość środków językowych

Na poziomie podstawowym pojawiają się tylko zadania zamknięte, polegające na dobieraniu lub wyborze jednej z podanych odpowiedzi, np. słowa, którym można uzupełnić lukę w tekście lub dwóch oddzielnych zdaniach, synonimu lub poprawnego tłumaczenia.

Na poziomie rozszerzonym spodziewaj się dodatkowo zadań otwartych: tekstu z lukami, które należy uzupełnić jednym słowem, parafraz ze słowem kluczem i bez niego, słowotwórstwa, tłumaczenia fragmentów zdań na język angielski oraz układania poprawnych gramatycznie fragmentów zdań z podanych słówek.

W sumie liczba zadań to dwa lub trzy.

 

  • wypowiedź pisemna

Na poziomie podstawowym zdający musi stworzyć jeden tekst użytkowy o długości 80-130 słów. Abiturienci wybierają pomiędzy mailem/listem a wpisem na blogu z elementami opisu, relacjonowania, uzasadnia opinii (w tym podawanie zalet i wad różnych rozwiązań i sytuacji). W poleceniu zawarte są cztery punkty, które należy uwzględnić, komponując tekst.

Na poziom rozszerzonym wymaga się stworzenia tekstu argumentacyjnego o długości 200-250 słów, w którym należy omówić dwa elementy. Zdający mogą wybierać pomiędzy listem formalnym, rozprawką i artykułem publicystycznym z uwzględnieniem elementów opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji i pogłębionej argumentacji.

 

Typy zadań maturalnych z języka angielskiego - część ustna

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest identyczna dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednak oczekiwania egzaminatorów są nieco różne dla tych dwóch poziomów. W przypadku podstawy oceniają, czy opanowałeś język obcy w zakresie umożliwiającym płynną komunikację i tworzenie zrozumiałych wypowiedzi. Na poziomie rozszerzonym większy nacisk kładziony jest na poprawność i bogactwo językowe.

 

Matura ustna z angielskiego trwa około 15 minut i składa się z czterech elementów:

  • rozmowa wstępna

To zaledwie dwie minuty, podczas których egzaminator zada Ci pytania dotyczące Twoich zainteresowań, rodziny, szkoły, itd. Twoja wypowiedź będzie brana przy przyznawaniu oceny ogólnej w zakresie stosowanych środków językowych.

 

  • symulacja rozmowy

Będziesz miał trzydzieści sekund na przygotowanie się do tego zadania, które w całości trwa nie dłużej niż cztery minuty. Ty i egzaminator wcielacie się w wyznaczone role, a Ty musisz upewnić się, że w rozmowie poruszone zostały wszystkie cztery wskazane zagadnienia.

 

  • opis obrazka

Tutaj także będziesz miał trzydzieści sekund na przygotowanie się. Twoim zadaniem będzie opisanie, co przedstawia ilustracja, którą wylosowałeś, a także udzielenie odpowiedzi na trzy pytania egzaminatora. Dwa z nich dotyczą zdjęcia, natomiast trzecie to zawsze pytanie o doświadczenia zdającego, które sprawdza umiejętność posługiwania się czasami przeszłymi w języku angielskim.

 

  • wypowiedź na temat materiału stymulującego

W tym zadaniu maturzysta ma aż minutę na przygotowanie się. Polega ono na wyborze jednego z dwóch lub trzech elementów i uzasadnieniu swojej decyzji - dlaczego dany element najlepiej, Twoim zdaniem, spełnia przedstawione kryteria, a także czemu odrzucasz pozostałe opcje. Na końcu egzaminujący zada Ci dwa pytania.

 

Języki obce towarzyszą nam od dzieciństwa, a ich nauka rozpoczyna się już w przedszkolu. Nie oznacza to jednak, niestety, że wszyscy uczniowie szkół średnich są świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja nauka ma sens, jest skuteczna i pozwoli Ci zdać maturę na 100%, zapisz się na kurs prowadzony przez doświadczonych specjalistów. Nie tylko poszerzysz wiedzę i usystematyzujesz wiadomości, ale także poznasz techniki egzaminacyjne i dowiesz się, na co zwracają uwagę egzaminatorzy.

 

Kursy maturalne w szkole ProfiLingua odbywają się w formie tradycyjnej - w siedzibie szkoły oraz w nowoczesnej formule online, z wykorzystaniem zaawansowanej platformy e-learningowej. Ucz się tak, jak lubisz i zdaj maturę z angielskiego na 100%! Sprawdź naszą ofertę!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.