Czas Past Simple to jeden z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Poznaj jego budowę i zastosowanie, a poczujesz się dużo pewniej w rozmowie. W dzisiejszym artykule garść niezbędnych informacji wraz z tytułami piosenek, które przydadzą się do powtórek.

Wczoraj John uczył się do końcowego testu, a Nick wziął udział w maratonie. Natomiast Ann w miniony weekend oglądała telewizję. Wszystkie trzy czynności zadziały się w określonej przeszłości i zostały zakończone. Czasem Past Simple posłużysz się także wtedy, gdy mówisz o:

 • przyzwyczajeniach i nawykach z przeszłości,
 • wydarzeniach z odległej przeszłości,
 • kolejno następujących po sobie wydarzeniach z przeszłości.

Ostatni punkt wyjaśnia, dlaczego słynne słowa wypowiedziane przez Juliusza Cezara w angielskim brzmiałyby następująco: I came, I saw, I conquered. Ponadto czas Past Simple znajdziesz w biografiach i opisach odkryć słynnych osób. Często towarzyszą mu konkretne określenia czasu, takie jak np. yesterday czy when.

Choć użycie czasu przeszłego prostego zazwyczaj nie nastręcza trudności, to samo tworzenie wymaga już większego obeznania z tematem. Przejdźmy więc do kolejnej kwestii i sprawdźmy, o czym trzeba pamiętać.

#1 Jak tworzyć formę czasownika w Past Simple?

Charakterystyczną cechą czasu Past Simple jest czasownik w II formie. Ogólnie rzecz biorąc, tworzysz go poprzez dodanie do czasownika regularnego końcówki -ed. Na tym jednak nie koniec, bo możliwe są też inne końcówki, takie jak:

 • -d (jeśli czasownik kończy się na -e)
 • -ied (jeśli czasownik kończy się na -y po spółgłosce).

W przypadku drugiego punktu wyjątkiem jest czasownik, w którym litera -y występuje po samogłosce. Wówczas dodajesz standardową końcówkę -ed.

Porównaj przykłady:  

 • work – worked
 • like – liked
 • study – studied
 • play – played.

Inny ciekawy przykład dotyczy podwajania ostatnich liter przed końcówką -ed. Dzieje się tak, gdy czasownik kończy się na jedną spółgłoskę po jednej samogłosce, jak np.:

 • beg – begged
 • stop – stopped.

Osobną kwestią jest czasownik nieregularny, który wymyka się wszelkim zasadom. Niektóre z form czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się na pamięć to:

 • be – was/were
 • know – knew
 • have – had
 • find – found.

Wkuwanie może odstraszać, ale od czego masz muzykę? To jeden z najlepszych sposobów na oswojenie się z odpowiednim brzmieniem czasowników. Na dobry początek dodaj do swojego repertuaru piosenkę:

 • Set Fire to the Rain w wykonaniu Adele.

Nie tylko posłuchasz kolejnej opowieści o miłości, ale i przypomnisz sobie popularne czasowniki regularne oraz nieregularne w czasie przeszłym prostym.

#2 Jakie określenia czasu są typowe dla Past Simple?

Mówi się, że coś zadziało się w określonym czasie w przeszłości. Wskazują na to określenia, takie jak np.:

 • yesterday,
 • last week / month / year,
 • in 1980, in 1990, in…
 • some time ago,
 • when I was a child,
 • two years ago, three years ago…

Przy okazji przypomnij sobie przeboje:

 • Yesterday Beatlesów
 • Last Christmas Wham!

#3 Kiedy i jak używać operatora did?

Dla czasu Past Simple charakterystyczny jest też operator did, który pojawia się w pytaniach i przeczeniach. Koniecznie zapamiętaj, że czasownik właściwy zachowuje wtedy podstawową formę. Dajmy na to, usłyszysz:

 • Did you watch TV yesterday?
 • What did you do last weekend?
 • Did you have a good time last night?

W utrwaleniu czasów przeszłych, w tym czasu Past Simple z zastosowaniem did, pomoże nucenie piosenki:

 • Did You Ever Really Love Me w wykonaniu Nicki French.

#4 Jak wygląda czasownik to be w Past Simple?

W przypadku Past Simple warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Czasownik być, czyli po angielsku to be, wyjątkowo nie wymaga zastosowania operatora did w trybie pytającym bądź przeczącym. Stąd zdania w czasie przeszłym prostym, takie jak:

 • Where were you yesterday?
 • He wasn’t happy with me.
 • We weren’t in Paris last summer.

Zauważ, że w pytaniach stosuje się inwersję, czyli przestawia się podmiot i orzeczenie. Natomiast w przeczeniach dodaje się końcówkę not, która może skracać się do form wasn’t albo weren’t.

Także i tutaj nie zapomnij o piosence:

 • Where Were You in the Morning w wykonaniu Shawna Mendesa.

Kursy indywidualne, konwersacyjne, a nawet przygotowujące do egzaminów. Nauka w ProfiLingua to coś więcej niż zwykła szkoła językowa. Dołącz do grona kursantów, którzy codziennie realizują nowe cele. Jeśli się pospieszysz, skorzystasz z wakacyjnej zniżki tutaj. Zapraszamy!