Przeprowadzenie skutecznej rozmowy biznesowej wymaga odpowiedniej strategii, dozy dyplomacji oraz asertywności. Jeśli dodatkowo musisz to zrobić po angielsku, konieczna jest dobra znajomość tego języka, a przynajmniej kilkudziesięciu najważniejszych wyrażeń. Z naszego artykułu dowiesz się, co zrobić, aby spotkanie zakończyło się sukcesem oraz poznasz przydatne angielskie zwroty!

Jak skutecznie przeprowadzić rozmowę biznesową?

Skuteczna komunikacja biznesowa to proces dwukierunkowy, obejmujący słuchanie i mówienie. Każda firma, która chce odnieść sukces, musi zadbać o ten aspekt swoich działań. O czym zatem należy pamiętać, aby nasz biznes kwitł, a współpraca z kontrahentami rozwijała się jak najlepiej? Oto osiem punktów, które warto wprowadzać w życie:

 • nie czyń założeń - zdecydowanie bardziej efektywna jest otwarta komunikacja, zadawanie pytań i upewnianie się, że dobrze zrozumieliśmy oczekiwania rozmówcy. Zakładanie, że coś wiemy to prosta droga do nieporozumień i niezadowolenia obu stron.
 • znajdź dogodny czas i miejsce - komunikacja nie będzie skuteczna, jeśli jedna ze stron jest rozproszona lub działa pod dużą presją czasu.
 • najpierw słuchaj, potem mów - największym zagrożeniem dla skutecznej rozmowy biznesowej jest narzucanie własnych rozwiązań bez uprzedniego wysłuchania drugiej strony. Okaż otwartą postawę i postaw na próbę wypracowania kompromisu.
 • zadawaj pytania - pomogą Ci uzyskać informację zwrotną, okażesz szacunek oraz to, że naprawdę interesuje Cię opinia drugiej strony. Zadawaj pytania, aby uzyskać potwierdzenie poczynionych ustaleń i doprecyzować szczegóły.
 • bądź ostrożny w okazywaniu emocji - oczywiście, nie ma nic złego w umiarkowanym okazywaniu swoich emocji, jednak nie należy przekraczać pewnej granicy. Pamiętaj, że celem rozmowy biznesowej jest wspólne znalezienie rozwiązania dla jakiegoś problemu lub ustalenia warunków współpracy. Twoje emocje nie powinny wpływać na przebieg spotkania.
 • zwracaj uwagę na komunikaty niewerbalne - zamknięta postawa: skrzyżowane rozmowa, zaciśnięte szczęki czy unikanie patrzenia w oczy rozmówcy to oznaki tłumionej agresji, a przynajmniej niechęci, które każdy z nas odczytuje niemal nieświadomie. Na pewno nie sprzyjają osiągnięciu porozumienia. Kontroluj swoją mowę ciała, zachowaj otwartą postawę i okazuj, np. kiwnięciem głową, że słuchasz i rozumiesz to, co druga strona chce Ci przekazać.
 • doceniaj i dziękuj - skuteczna komunikacja to ciągły proces, warto doceniać wysiłki rozmówcy, który wykazuje otwartą postawę, słucha, co masz do powiedzenia i dąży do kompromisu.
 • bądź cierpliwy i nie oczekuj cudów - ostatecznym celem rozmowy biznesowej nigdy nie jest wygrana w danej sytuacji, ale wzmocnienie i poprawa istniejących relacji. Pamiętaj, że komunikacja nie eliminuje różnic, ale umożliwia satysfakcjonującą współpracę pomimo nich.

Rozmowa biznesowa po angielsku - przydatne zwroty

Pora przejść do drugiej części naszego artykułu - listy wyrażeń, które ułatwią Ci przeprowadzenie skutecznej rozmowy biznesowej po angielsku.

Powitanie i rozpoczęcie spotkania:

 • It’s my pleasure to welcome you to … - Mam przyjemność powitać Państwa w...
 • I would like to welcome you to … - Chciałbym powitać Państwa w...
 • Is this your first visit to …? - Czy to Pańska pierwsza wizyta w…?
 • Did you have a good journey? - Jak minęła podróż?

 

Ustalanie programu spotkania:

 • I would like now to begin by suggesting the following agenda. - Chciałbym teraz rozpocząć propozycją następującego planu spotkania.
 • To start with, I think we should establish the overall procedure. - Sądzę, że na początek powinniśmy ustalić ogólny plan.
 • Is this okay with you? - Czy zgadzają się Państwo na to?

 

Składanie propozycji:

 • We’d like to propose that … - Chcielibyśmy zaproponować, aby...
 • We propose / suggest … - Proponujemy...
 • Regarding your proposal, our position is … - Nasze stanowisko odnośnie Państwa propozycji to...
 • How do you feel about …? - Co sądzicie Państwo o…?

 

Reagowanie na propozycje:

 • Maybe it would be better to … - Być może lepiej byłoby...
 • Perhaps a better idea would be … - Może lepszym pomysłem byłoby...
 • May we offer an alternative? We propose that … - Czy możemy zaproponować rozwiązanie alternatywne? Proponujemy, żeby...
 • From where we stand, a better solution might be … - Z naszego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem byłoby...

 

Wyrażanie zgody:

 • I think we can both agree that… - Sądzę, że oboje możemy się zgodzić, że...
 • I agree with you on that point. - Zgadzam się z Panem w tym punkcie.
 • I think that would be acceptable. - Sądzę, że to byłoby do przyjęcia.

 

Wyrażanie sprzeciwu:

 • That’s not exactly how I look at it. - Nie widzę tego w ten sposób.
 • If you look at it from my point of view… - Jeśli spojrzy Pan na to z mojego punktu widzenia...
 • I have some reservations about that… - Mam pewne zastrzeżenia...
 • From my perspective… - Z mojej perspektywy...
 • I’m afraid we couldn’t agree to that… - Obawiam się, że nie moglibyśmy się na to zgodzić...

 

Przedstawianie powodów:

 • The reason for that is … Powodem tego jest...
 • This is because … - To dlatego, że...

 

Wskazywanie priorytetów:

 1. The most important issue for us is … - Najważniejszym zagadnieniem dla nas jest...
 2. Our intention is …- Naszą intencją jest...
 3. Our main priority is …- Naszym głównym priorytetem jest...
 4. We might like to …- Możemy chcieć...

 

Wyjaśnianie i precyzowanie:

 • If I understood you correctly … - Jeśli dobrze Pana zrozumiałem...
 • Are you suggesting that … - Czy sugeruje Pan, żeby...
 • Do you mean … - Czy ma Pan na myśli...
 • What exactly do you mean by …? - Co dokładnie ma Pan na myśli, mówiąc...
 • I’m not sure I fully understand your point. - Nie jestem pewien, czy w pełni Pana rozumiem.
 • Could you clarify one point for me? - Czy może Pan wyjaśnić jeden punkt?
 • Could you be more specific? - Czy może być Pan bardziej precyzyjny?
 • Can we summarize your position up to this point? - Czy możemy podsumować Pańskie stanowisko w tej kwestii?
 • Am I right in thinking that …? - Czy nie mylę się, sądząc, że...

 

Osiąganie kompromisu:

 • If you were prepared to …, we might be able to… - Jeśli Państwo byliby gotowi…, my moglibyśmy...
 • We are ready to accept your offer; however, there would be one condition. - Jestesmy gotowi przyjąć Waszą propozycję; jednakże, pod jednym warunkiem.
 • Would you be willing to accept a compromise? - Czy bylibyście gotowi zaakceptować kompromis?
 • In return for this, would you be willing to …? - W zamian za to, czy bylibyście gotowi…?

 

Akceptowanie propozycji:

 • This agreement is acceptable to us. - Możemy zaakceptować to porozumienie.
 • I think we have reached an agreement here. - Sądzę, że doszliśmy do porozumienia.
 • That sounds reasonable. - To brzmi rozsądnie.
 • I think we have a deal. - Myślę, że mamy umowę.
 • I believe we have an agreement. - Sądzę, że osiągnęliśmy porozumienie.
 • I can agree to that. - Mogę się na to zgodzić.

 

Zakończenie i podsumowanie:

 • Let’s just summarise our agreement? - Podsumujmy nasze porozumienie.
 • I think you’ve covered everything. - Myślę, że omówiliśmy wszystko.
 • Let’s just confirm the details, then. - Potwierdźmy szczegóły.
 • Have I left anything out? - Czy o czymś zapomniałem?

 

Szukasz skutecznego szkolenia językowego dla siebie lub swoich pracowników? Wybierz szkołę językową z największym doświadczeniem! ProfiLingua organizuje kursy biznesowe i języka specjalistycznego od 60 lat. Nasza sieć obejmuje 40 placówek w 27 miastach Polski, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić sprawną obsługę Klientów bez względu na lokalizację. Oferujemy kursy online, in-company oraz stacjonarne, w pełni dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.