Ósmoklasisto, tych błędów lepiej nie popełniać! Aby nauka do egzaminu przyniosła więcej korzyści, koniecznie sprawdź, jak poradziły sobie poprzednie roczniki. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na co uważać.

#1 Odpowiadanie bez upewnienia się

Prawdziwą zmorą są błędy techniczne. Uczniowie przenoszą błędne zaznaczenia na kartę odpowiedzi, mimo że wybrali poprawną opcję w arkuszu zadań. Innym problemem jest pisanie na marginesie wbrew jasnemu poleceniu, żeby tego nie robić. Takie działania skutkują utratą punktów, mimo że mają niewiele wspólnego z merytoryką. Czy możesz temu zapobiec? Tak, jeśli założysz, że to nie pech czy fatum, lecz zwykła trema. Poznaj techniki radzenia sobie ze stresem, ćwicz koncentrację i pamiętaj, że pośpiech jest złym doradcą.

#2 Na bakier z gramatyką i ortografią

Wyniki CKE jasno pokazują, że poprawność językowa nie jest najmocniejszą stroną zdających. Błędy gramatyczne, ortograficzne czy interpunkcyjne pojawiają się nie tylko w arkuszach z języka obcego, ale i na egzaminie z polskiego. Ósmoklasiści często zapominają o ogonkach w samogłoskach nosowych, przez co wyraz zmienia swoje znaczenie. Ponadto nie używają nazw własnych albo robią to częściowo. „Filozofie” zamiast „filozofię” czy „uniwersytet Warszawski” to zaledwie namiastka tego, co dzieje się w pracach uczniów. Równie problematyczne są przecinki, których jest albo za mało, albo za dużo.

#3 Wybiórcze podejście do zadania

Kolejnym nieodpowiednim nawykiem jest pomijanie sytuacji komunikacyjnej i skupianie się na pojedynczym słowie. Ósmoklasiści nader często zapominają o pozostałych elementach, które mają wpływ na odbiór tekstu. Szczególnie widać to na przykładzie tzw. zadań z lukami, o których wspominaliśmy we wcześniejszym artykule. Uczniowie pochopnie wybierają którąś opcję, która w praktyce okazuje się błędna. Przeważnie dlatego, że nie wzięli pod uwagę „otoczenia”, czyli tego, co znajduje się przed i po luce. Aby temu zapobiec, ucz się słownictwa czy gramatyki w kontekście.

#4 Koloryzowanie i błędy rachunkowe

Bogata wyobraźnia to nie wszystko, bo na egzaminie z języka polskiego lepiej zachować czujność i trzymać się poleceń. Tutaj liczy się konkretna wiedza, a nadmierne fantazjowanie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Pamiętaj, że nieznajomość lektury obowiązkowej albo pominięcie kluczowych fragmentów książki znacznie pogarsza wynik egzaminu. Czy da się z tym coś zrobić? Przede wszystkim nie warto iść na skróty. Streszczenia nie zastąpią całej książki, dlatego korzystaj z nich dopiero w ramach powtórek.

„Królowa nauk” też dostarcza nam cennych lekcji i uświadamia, że sama znajomość wzorów matematycznych nie wystarczy, aby zaznaczyć poprawną odpowiedź. Ze sprawozdania CKE z 2021 roku wynika, że nieco więcej niż połowa zdających (58%) poradziła sobie z zadaniem 14. z zakresu geometrii przestrzennej. Uczniowie musieli odpowiedzieć, ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni o kształcie prostopadłościanu. Niektórzy, choć pamiętali wzór na objętość, zapominali, że skrzynia jest wypełniona piaskiem tylko w trzech czwartych i podawali pełną jej pojemność bez dodatkowych przeliczeń. Wniosek? Po raz kolejny kłania się czytanie ze zrozumieniem.

Zadbaj o swoją przyszłość z pomocą ProfiLingua. Sprawdź kursy dla młodzieży, które przygotują Cię do egzaminu ósmoklasisty bądź matury. Zyskaj pewność siebie i przekonaj się, że edukacja w naszym wykonaniu to skuteczność i dobra zabawa w jednym.