Błądzić jest rzeczą ludzką, ale na maturze lepiej zachować czujność. Jak osiągnąć wymarzony wynik? Przede wszystkim wyciągaj wnioski. W dzisiejszym artykule omawiamy najczęstsze błędy z języka polskiego. Sprawdź, na co uważać!

Problem z interpretacją

Pamiętaj, że na egzaminie maturalnym nie wszystkie odpowiedzi są podane na tacy i nie wszystko należy rozumieć dosłownie. Z jednej strony maturzysta powinien uważnie czytać polecenie i ustosunkować się do niego zgodnie z wymaganiami. Z drugiej nie powinien mieć problemu z odczytaniem ukrytego i co za tym idzie – głębszego sensu. Posiada też wiedzę potrzebną do przeanalizowania i zinterpretowania tekstów kultury oraz potrafi sformułować własne uzasadnienia.

Jak zatem wygląda to w praktyce? Niestety często osoba traci punkty, ponieważ nie przeczyta dokładnie polecenia albo przeprowadza błędny wywód interpretacyjny. Sporym problemem jest streszczanie lub opowiadanie tekstu bez zważania na polecenie. Przykład? Streszczanie rozprawki, która jest wypowiedzią o charakterze argumentacyjnym.

Nieznajomość lektur

Podstawowe luki w wiedzy to często efekt nieoczytania. Wyniki matur jasno pokazują, że warto nad tym popracować, aby nie tracić punktów już w części testowej. Ubiegłoroczni maturzyści musieli na poziomie podstawowym zmierzyć się z zadaniem 9.1., które nawiązywało do fragmentu Zemsty Aleksandra Fredry. Zadaniem zdających było rozpoznać utwór literacki, podać tytuł oraz autora. Jednak treść rozwiązania nie była dla wszystkich tak oczywista, jakby się wydawało.

Choć lekturę Fredry przerabia się już w szkole podstawowej, poziom wykonania zadania maturalnego wyniósł tylko 52%. Być może u niektórych to wynik stresu lub roztargnienia, lecz bezpieczniej założyć, że do lektur szkolnych trzeba by po prostu przysiąść. Ponadto aby zapobiec piętrzącym się problemom, wszelkie ewentualne zaległości należałoby nadrobić jak najszybciej.

Mieszanie różnych stylów

Nie bez znaczenia pozostaje też znajomość poszczególnych stylów wypowiedzi.             W tamtym roku zadanie 5. z arkusza maturalnego na poziomie podstawowym polegało na wypisaniu z tekstu źródłowego sformułowań właściwych dla stylu potocznego lub stylu naukowego. Niestety tylko 33% zdających poradziło sobie z tym poleceniem, co pokazuje, że przydałoby się dużo więcej ćwiczeń, aby w pełni podołać wyzwaniu.

Pomieszanie z poplątaniem w dłuższej wypowiedzi pisemnej również nie jest przypadkiem odosobnionym. Zacznijmy od tego, że powstrzymanie się od wulgaryzmów nie powinno nikomu sprawiać większych trudności. Sęk w tym, że trzeba nauczyć się dobierać środki językowe adekwatnie do sytuacji. Brzmi zawile? Nie da się tego wyćwiczyć bez solidnej pracy nad sobą. Poza tym warto zapamiętać, że drobne odstępstwa są dopuszczalne, lecz tylko w granicach rozsądku.

Odbieganie od tematu

Zaburzenia w spójności wypowiedzi to kolejny częsty błąd na maturze. Jak łatwo się domyślić, samo sformułowanie wypowiedzi pisemnej nie wystarczy, aby dobrze wypaść. Nadużywanie powtórzeń, potok myśli, chaotyczność wypowiedzi i brak logicznego związku ze znajdującymi się w sąsiedztwie zadaniami to jedne z najczęstszych przyczyn porażki. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, w czym pomogą Ci testy maturalne przygotowane na podstawie arkuszy CKE. Nigdy nie zapominaj, że praktyka czyni mistrza, a uważność jest kluczem do sukcesu.

Pisanie z błędami językowymi

Błędy składniowe, ortograficzne, interpunkcyjne – kto ich nie popełnia? Z jednej strony nie wszystkie błędy uznaje się za rażące. Z drugiej nie można w ogóle nie zaprzątać sobie nimi głowy. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2021 roku udowadnia, że umiejętność posługiwania się poprawnym językiem to pięta achillesowa zdających. Na maturze rozszerzonej poziom wykonania zadania wyniósł zaledwie 34%, co powinno posłużyć wszystkim przyszłym maturzystom jako przestroga. Bez wątpienia warto opanować najważniejsze zasady, a w trakcie nauki korzystać ze słowników. Przed powielaniem błędów uchroni Cię też regularne pisanie prac pisemnych i konsultowanie się z nauczycielem.

Język polski nie jest Twoją najmocniejszą stroną? Matura spędza Ci sen z powiek? Na szczęście możesz coś na to poradzić! Zapisz się na zajęcia, dzięki którym szkoła oraz nauka nie będą dla Ciebie problemem. Skorzystaj z korepetycji maturalnych i zdaj egzamin bez trudu.