Angielska gramatyka nie cieszy się opinią najłatwiejszej i najbardziej logicznej na świecie. Jednak niektóre jej aspekty należą do naprawdę prostych. Jednym z nich jest stopniowanie przymiotników. W tym przypadku zasady, które musisz znać, nie są zbyt liczne, a wyjątków jest niewiele. Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Przeczytaj nasz artykuł, aby się tego dowiedzieć!

Stopniowanie przymiotników angielskich przez końcówkę

W języku angielskim przymiotniki stopniuje się na dwa sposoby - przez dodanie odpowiedniej końcówki - -er w stopniu wyższym i -est w stopniu najwyższym - lub opisowo. Ten pierwszy sposób stosujemy w angielskim w przypadku przymiotników jednosylabowych oraz dwusylabowych zakończonych na literę -y.

 

Pamiętaj, że przed stopniem najwyższym dodajemy przedimek the.

przymiotnik

stopień wyższy (comparative)

-er

stopień najwyższy (superlative)

the -est

przymiotniki jednosylabowe

 

tall

 

nice

kiedy przymiotnik kończy się na -e, dodajemy tylko -r i -st

 

big

kiedy trzy ostatnie litery przymiotnika to spółgłoska- samogłoska-spółgłoska, podwajamy ostatnią literę

 

dry

przymiotniki kończące się na -y po spółgłosce - przed dodaniem końcówki -y zamieniamy na -i

 

 

taller

 

nicer

 

 

 

bigger

 

 

 

 

 

drier

 

 

the tallest

 

the nicest

 

 

 

the biggest

 

 

 

 

 

the driest

przymiotniki dwusylabowe kończące się na -y po spółgłosce

 

funny

przed dodaniem końcówki -y zamieniamy na -i

 

 

 

 

funnier

 

 

 

 

the funniest

 

 

Opisowe stopniowanie przymiotników w języku angielskim

W przypadku dłuższych przymiotników, stosujemy stopniowanie opisowe. Zamiast końcówki użyjemy słówka more (“bardziej”) i the most (“najbardziej”). Ten sposób stopniowania wykorzystamy dla słów dwusylabowych NIE zakończonych na -y oraz dłuższych, np.:

modern - more modern - the most modern

beautiful - more beautiful - the most beautiful

expensive - more expensive - the most expensive

Stopniowanie przymiotników po angielsku - wyjątki

Jak w każdej zasadzie gramatycznej w języku angielskim, także w stopniowaniu przymiotników znajdziemy kilka wyjątków.

DOBRY - good - better - the best

  1. Who’s the best player in your team? - Kto jest najlepszym graczem w Twojej drużynie?

ZŁY - bad - worse - the worst

  1. Today is the worst day of my life! - Dzisiaj jest najgorszy dzień w moim życiu!

DALEKI, ODLEGŁY far - further - the furthest lub: far - farther - the farthest

Pierwszy sposób stopniowania jest uniwersalny i może być stosowany zarówno w odniesieniu do dystansu fizycznego, jak i metaforycznie. Drugi odnosi się jedynie do znaczenia dosłownego (odległości fizycznej).

  1. New York is farther from Poland than London. - Nowy Jork jest dalej od Polski niż Londyn.

     Jessica is one of my further cousins. - Jessica to jedna z moich dalszych kuzynek.

STARY: old - older - the oldest lub: old - elder - the eldest

Drugi, nieregularny sposób odmiany stosowany jest do określenia wyższej rangi lub starszeństwa w rodzinie.

  1. Is there any rank elder than general? - Czy istnieje ranga wyższa niż generał?

Inne zasady, które musisz znać

Comparative, czyli stopnia wyższego, używamy najczęściej po to, aby porównać ze sobą dwie rzeczy, osoby itd. Konieczne jest wtedy zastosowanie słówka than, które możemy przetłumaczyć jako “niż” lub “od”. Oto kilka przykładów:

Amanda is taller than Ann. - Amanda jest wyższa niż Ann.

My joke was funnier than yours! - Mój dowcip był zabawniejszy niż Twój!

Dogs are usually bigger than cats. - Psy są zwykle większe od kotów.

Ferraris are more expensive than Fiats. - Ferrari są droższe od Fiatów.

My new office is more modern than the old one. - Moje nowe biuro jest nowocześniejsze od starego.

The new rules are definitely better than the old ones. - Nowe zasady są zdecydowanie lepsze od starych.

Stopnia najwyższego (superlative) używamy, kiedy wyrażamy ogólną opinię lub porównujemy ze sobą przynajmniej trzy rzeczy/osoby itd.:

That’s the tastiest hamburger I’ve ever eaten! - To jest najsmaczniejszy hamburger, jaki kiedykolwiek jadłem!

Tom is the best student in the class. - Tom jest najlepszym uczniem w klasie.

Who is the oldest in your family? - Kto jest najstarszy w Twojej rodzinie?

Alice is the most extravagant person I know. - Alice to najbardziej ekstrawagancka osoba, jaką znam.

Antarctica is the coldest place on Earth. - Antarktyda to najzimniejsze miejsce na Ziemi.

 

Jak widzisz, angielski wcale nie jest trudny, a jego nauka może być łatwa i przyjemna. Szczególnie gdy wybierzesz odpowiedni kurs! Szkoła językowa ProfiLingua oferuje Ci możliwość poznawania angielskiego w najskuteczniejszy i najwygodniejszy sposób. Nasze kursy Fast&S.M.A.R.T to połączenie lekcji z lektorem z ćwiczeniami na nowoczesnej platformie do nauki, z których korzystasz, kiedy tylko chcesz. Takiej swobody i komfortu nauki, jeszcze nie doświadczyłeś!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.