Kurs angielskiego dla dzieci

Profi-Lingua przygotowała kurs, dzięki któremu Twoje dziecko polubi język angielski! Aktywizujące metody pracy, motywujący system oceniania, spotkania w grupie rówieśników – wszystko to sprawia, że dzieci lubią do nas przychodzić. Nasi młodzi Kursanci najskuteczniej uczą się przez zabawę, dlatego podczas zajęć wprowadzamy gry, śpiew, prace plastyczne.

Łączymy elementy zabawy z efektywną nauką. Krok po kroku kształcimy mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

Tematy zajęć dostosowujemy do wiedzy i zainteresowań uczniów. Wprowadzamy zagadnienia z różnych dziedzin nauki, np. matematyki lub przyrody, dzięki czemu spotkania z angielskim motywują do poznawania tego języka. Młodzi Słuchacze odkrywają, że znajomość języka angielskiego może im ułatwić zrozumienie otaczającego świata. Stosowane w trakcie zajęć różnorodne ćwiczenia TPR (Total Physical Response) są skuteczną metodą powtarzania materiału w formie wesołej zabawy ruchowej.

Kurs angielskiego dla dzieci

Wszystkie kursy językowe