Dużo, mało, trochę, a może niewiele…? Roi się od pytań, na które nie znalazłeś jeszcze klarownej odpowiedzi? No problem! Przeczytaj dzisiejszy artykuł, a z naszą pomocą uporządkujesz wiedzę. Poznaj popularne kwantyfikatory w języku angielskim i dowiedz się, jak je poprawnie stosować.

 

much/many

W obu przypadkach mówisz, że jest czegoś dużo. Jedyne, co musisz odróżnić, to rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych. Te drugie odnoszą się do rzeczy, które nie dają się zmierzyć i są abstrakcyjne. Może chodzić o jakieś materiały, substancje czy uczucia.

 • many + rzeczowniki policzalne

Many people believe that fame brings happiness.

How many non-native Italian speakers are there?

 • much + rzeczowniki niepoliczalne

He has much work to do.

We don’t have much time.

 

every/all

Angielski kwantyfikator all występuje zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi. Obydwa określniki ilości pozwalają objąć większą grupę osób czy rzeczy. Różnica polega na tym, że every odnosi się do pojedynczych osób czy rzeczy w kontekście całości.

 • all+ rzeczowniki w liczbie mnogiej

All the water has been spilled.

All (of) my friends are vegetarians.

 • every + rzeczowniki w liczbie pojedynczej

Every day is just like the day before.

Every child has a right to freedom and dignity.

 

every/each

Zauważ, że oba kwantyfikatory stoją przed rzeczownikami liczby pojedynczej. Every pozwala odnieść się do grupy rzeczy lub osób (trzech lub więcej). Each do pewnej całości, aby podkreślić, że coś dotyczy każdego lub każdej rzeczy z osobna.

 • every + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Every passenger is required to wear a seatbelt.

Every person has something important to say.

 

W zdaniu powyżej możesz zastąpić określnik every kwantyfikatorem all i uzyskać ten sam efekt, czyli: All passengers are required to wear a seatbelt.

 • each + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Each person will be given a copy of the book.

Each person has a different idea of what is good.

 

little/a little

Te dwa kwantyfikatory tylko pozornie niczym się od siebie nie różnią. Obydwa oznaczają, że czegoś jest niedużo. Jednak wystarczy, że dodasz przedimek a i ze słowa mało, niewiele powstanie trochę.

 • little + rzeczowniki niepoliczalne

I have little time to make a decision.

 • a little + rzeczowniki niepoliczalne

She has a little cash with her.

 

few/a few

Sytuacja prezentuje się podobnie jak w przypadku little czy a little. Podstawowa różnica polega na tym, że określniki ilości few/a few stawiasz przed rzeczownikami policzalnymi. O ile few oznacza, że jest czegoś niewiele (prawie w ogóle), o tyle za kwantyfikatorem a few kryje się kilka czy kilkoro rzeczy lub osób.

 • few + rzeczowniki policzalne

They have few friends.

 • a few + rzeczowniki policzalne

They have a few moments on their own.

 

a lot/many/much

Zamiast many lub much zastosuj a lot. To popularny kwantyfikator, który również oznacza, że jest czegoś wiele, dużo.

 • A lot + rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

They have a lot of friends who could help.

 

some/any

Obydwa określniki stawiane są przed rzeczownikami w liczbie mnogiej. Some pojawia się przeważnie w zdaniach twierdzących, podczas gdy any kojarzy się z negacjami i pytaniami. Some oznacza kilka, trochę, jakieś w przeciwieństwie do any, które zazwyczaj podkreśla brak i oznacza żaden lub ewentualnie jakiś, jakieś w zdaniach pytających.

 • Some + rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

I’ve got some interesting ideas.

 • Any + rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

Do you have any questions?

 

Zapisz się na kurs z angielskiego i wskocz na wyższy poziom zaawansowania dzięki wsparciu ekspertów. Nasze centrum edukacyjne ProfiLingua jest największe w Polsce i pomoże Ci w zdobyciu prestiżowego certyfikatu TELC. Wypełnij niniejszy formularz i dowiedz się więcej.

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.